Retourneren

U kunt bij Addvalue2 op de volgende manieren een bestelling retourneren

Consumenten hebben het recht om artikelen te retourneren binnen de bedenktijd en als zij voldoen aan de in de algemene voorwaarden genoemde criteria.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Aangezien het Addvalue2's voornaamste doel is om een maatschappelijke bijdrage te leveren zijn de marges niet toereikend om het kostbare proces van retourproducten voor onze rekening te nemen. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als de oorzaak van retourneren ligt bij AddValue2 B.V. of als AddValue2 B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.